Bij de Nederlandsche Tafelronde bloeien vriendschappen op, wordt hart voor de maatschappij omgezet in concrete actie en is voortdurende zelfontplooiing van de leden het nobel streven. Een Tafelaar is altijd in beweging,  voor de wereld, zijn mede-Tafelaars en zichzelf.

Goede doelen tot nu toe gesteund door de Nederlandsche Tafelronde:

  • 20190430 logo MAW - de Ned. Tafelronde