De Nederlandsche Tafelronde is geen serviceclub maar service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars.

De Serviceraad adviseert de Tafelraad (Districtsvoorzitters en het Hoofdbestuur) over serviceprojecten, bereidt de keuze voor projecten voor, begeleidt het nationale en internationale project en stimuleert lokale Tafels serviceprojecten te ondernemen. Ook plaatst en volgt de Serviceraad alle financiële transacties ten behoeve van de serviceprojecten.

Maak kennis met de Serviceraad

Deze commissie zorgt dat wij als Tafelronde ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. In het oerwoud van goede doelen en liefdadigheidsprojecten zijn zij onze gids. De Vice-President (Erik ten Vergert) is voorzitter van de Serviceraad.

Commissie

De Vice-President (Erik ten Vergert)
Daniel Luiten (TR 148 Barneveld)
Marcel Fermont (TR 74 Roermond)
Lenze Middel (TR 55 Emmen)
Dennis Visser (TR 12 Zaanstreek)
Rob Kampschoër (TR 184 Rosmalen)

Algemeen:

E-mail Serviceraad: service@roundtable.nl

Bankrekening ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.
Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.