De Nederlandsche Tafelronde is geen serviceclub maar service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars.

De Serviceraad adviseert de Tafelraad (Districtsvoorzitters en het Hoofdbestuur) over serviceprojecten, bereidt de keuze voor projecten voor, begeleidt het nationale en internationale project en stimuleert lokale Tafels serviceprojecten te ondernemen. Ook plaatst en volgt de Serviceraad alle financiële transacties ten behoeve van de serviceprojecten.

Maak kennis met de Serviceraad

De mannen zorgen dat wij als Tafelronde ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. In het oerwoud van goede doelen en liefdadigheidsprojecten zijn zij onze gids. De Vice-President (Sjoerd Perfors)  is voorzitter van de Nationale en Internationale Serviceraad. Op dit moment ondersteunen wij een tweetal projecten namens alle Tafelrondes in Nederland.

Commissie

De Vice-President (Sjoerd Perfors)
Ruud van den Beukel
Kars Varwijk
Kevin Lamain
Henri Haandrikman
Frank Albrecht

Algemeen:

E-mail Serviceraad: service@roundtable.nl

Bankrekening ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.
Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.