De Nederlandsche Tafelronde is geen serviceclub maar service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars.

De Serviceraad adviseert de Tafelraad (Districtsvoorzitters en het Hoofdbestuur) over serviceprojecten, bereidt de keuze voor projecten voor, begeleidt het nationale en internationale project en stimuleert lokale Tafels serviceprojecten te ondernemen. Ook plaatst en volgt de Serviceraad alle financiële transacties ten behoeve van de serviceprojecten.

Gezocht! Een nieuw Nationaal Service Project voor 2021-2022, help jij mee?

In dit jaar willen wij als SR ons gaan bezighouden met het kiezen van een nieuw Nationaal Service Project voor het jaar 2021-2022. We willen jouw als Tafelaar of Tafelronde vragen om een goed doel voor te dragen. Wij zullen dan deze goede doelen gaan toetsen om te bekijken of het past binnen de doelstellingen van onze vereniging. Gelet op de feedback van de afgelopen jaren zouden we het mooi vinden als het nieuwe serviceproject goed presteert op de volgende drie onderdelen:

  • Mogelijkheid voor `handjes uit de mouwen`, actief zijn met jouw Tafel voor het goede doel kan door tijd te spenderen naast geld doneren.
  • Landelijk vertegenwoordigd, dit zodat elke Tafelronde in de buurt van zijn Tafel een connectie kan opbouwen met het goede doel om zo ook lokale acties te kunnen optuigen.
  • Verschil maken, elkaar versterken en groeien gaat het beste als je aan elkaar gewaagd bent. Dit betekent dat wij als Nederlandsche Tafelronde het meeste verschil kunnen maken als we qua grote, budget en bekendheid goed op elkaar lijken.

Denk jij te weten wat ons volgende Nationaal Service Project moet zijn? Stuur jouw verzoek in via dit formulier

Maak kennis met de Serviceraad

De mannen zorgen dat wij als Tafelronde ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. In het oerwoud van goede doelen en liefdadigheidsprojecten zijn zij onze gids. De Vice-President (Sjoerd Perfors)  is voorzitter van de Nationale en Internationale Serviceraad. Op dit moment ondersteunen wij een tweetal projecten namens alle Tafelrondes in Nederland.

Commissie

De Vice-President (Sjoerd Perfors)
Ruud van den Beukel
Kars Varwijk
Kevin Lamain
Henri Kaandrikman

Algemeen:

E-mail Serviceraad: service@roundtable.nl

Bankrekening ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.
Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.