Vertrouwenspersoon

Wil je iets kwijt wat je niet met het Hoofdbestuur of commissieleden kunt of wilt bespreken?

Sinds november 2023 heeft de Nederlandsche Tafelronde een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Bart Pelzer, 38 jaar en Tafelaar bij TR92 Veenendaal.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is een essentiële schakel in het ondersteunen van individuen in hun persoonlijke en professionele leven. Deze toegewijde persoon fungeert als een betrouwbare, empathische bron van steun, die beschikbaar is om te luisteren, te begrijpen en te begeleiden in tijden van nood.

Een vertrouwenspersoon is er niet alleen om problemen op te lossen, maar ook om een veilige ruimte te bieden waarin individuen zich vrij voelen om hun gedachten, zorgen en gevoelens te delen. Deze persoonlijke connectie draagt bij aan het welzijn van anderen door hen te helpen om te gaan met uitdagingen, stress of moeilijke beslissingen. Het hebben van een vertrouwenspersoon kan de last van het dragen van problemen verminderen en bijdragen aan een gevoel van opluchting en begrip.

Je kan Bart bereiken via onderstaande contactgegevens:

hulpfonds2@roundtable.nl

ANBI

Geld aan een goed doel aftrekken? Dat mag als het om een ANBI gaat.

Het Hulpfonds (Stichting Tafelronde Hulpfonds) heeft die ANBI status.

Het RSIN van het Hulpfonds is: 805269617