Wezenfonds

De Stichting Tafelronde Wezenfonds kan een gezamenlijke financiële gift doen aan de weduwe en kinderen bij het overlijden van een Tafelaar welke lid is van de Nederlandsche Tafelronde. De stichting brengt giften van Tafelaars samen na oproep daartoe aan de secretaris van alle Nederlandse Tafelrondes.

Waarom een stichting Tafelronde Wezenfonds?

Met service als belangrijk gedachtegoed binnen de Nederlandsche Tafelronde steunen wij als Tafelaars ook de eigen Tafelaars en familie indien noodzakelijk. Binnen het wezenfonds willen wij samen met alle Tafelrondes zorgdragen voor financiële steun voor de directe familie bij het overlijden van een Tafelaar.

De financiële bijdrage is bedoeld voor opleiding en/of ontwikkeling van de wezen. De gelden kunnen daarnaast aangewend worden voor de begrafenis of crematie. Op deze manier kan de familie zich volledig richten op het verlies van hun dierbare zonder zich zorgen te maken over hun financiën in deze periode van rouw.

Als Nederlandsche Tafelronde willen wij de familie tonen dat hun vader een bijzonder persoon was die lid was van een bijzondere club.  De bijdragen worden alleen aan privépersonen verstrekt en nimmer aan bedrijven.

Uitvoering & geldmiddelen

De middelen van het fonds worden opgebracht door de leden van de vereniging Nederlandsche Tafelronde. Bij het overlijden van een Tafellid zal elke Tafelronde in Nederland een mogelijkheid krijgen een gift te doen. De gift gaat op basis van een factuur waarbij € 10,- per actief lid in de betreffende Tafel in rekening wordt gebracht. Elke Tafelronde is echter vrij om te bepalen of en zo ja welk bedrag zij overmaken.

Vanuit de stichting wordt er via de lokale Tafel van de betreffende Tafelaar contact opgenomen met de directe familieleden.  De overige inkomsten van het fonds kunnen bestaan uit rente-inkomsten, giften vanuit lokale Tafels en donaties vanuit het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde.

Het protocol bij overlijden is als volgt:

 1. Overleg bestuur stichting Wezenfonds
 2. Overleg met bestuur desbetreffende Tafel van overleden Tafelaar en     overleg Hulpfonds;
 3. Bezoek uitvaart/afscheid;
 4. Inventarisatie gezinssituatie;
 5. Afstemming bestuur stichting Wezenfonds;
 6. Formele vergadering bestuur stichting Wezenfonds;
 7. Plan van aanpak op basis van vergadering en inventarisatie;
 8. Brief en verzoek tot donatie besturen;
 9. Inzameling gelden op rekening stichting;
 10. Overmaking betreffende rekeningen;
 11. Evaluatie

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt uitsluitend een onkostenvergoeding.

Contact

Voor vragen en inlichtingen omtrent procedures kunt u contact opnemen met de Secretaris van het Wezenfonds: wezenfonds@roundtable.nl

Rekeningnummer:

NL25 RABO 0309 6716 20

Bestuur

Voorzitter:
Anne Joldersma

Penningmeester:
Ruud Hagen

Secretaris:
Joost van Velzen

Lid:
National Secretary Jorg van Dooren
Dennis Visser