De Uitbreidingscommissie (UC) is verantwoordelijk voor de handhaving en uitbreiding van het ledenbestand. Daarnaast helpt de UC bij het opzetten van nieuwe lokale Tafels.

Elk jaar op 31 maart moeten alle Tafels tenminste 15 leden hebben. Maar deze mannen gaan voor meer. Hoe meer Tafel(aar)s, hoe meer vreugd, is hun motto.

Je kunt als Tafel contact op te nemen met de UC indien je als Tafel ondersteuning zoekt met uitbreiding van leden. Door landelijk samenwerken te werken met Tafels die identieke uitdagingen hebben heeft de nationale UC veel kennis verzameld dus; Breaking Boundries!

Sinds een aantal jaren is overgegaan op een jaarlijkse contributieafdracht per Tafel als stimulans om als Tafel de kosten per Tafelaar te drukken door het hebben van zoveel mogelijk leden.

Tafelrondes in Nederland

Daarnaast is de UC faciliterend bij het opzetten van nieuwe Tafelrondes. Zij helpt nieuwe Tafels bij het opstellen van draaiboeken en stappenplannen voor de oprichting van een nieuwe Tafelronde, vanaf het eerste idee tot en met de charter van de nieuwe Tafelronde. Ook wordt nieuwe Tafels de Tafelmores bijgebracht.

Aanmelden Potentiële Tafelaars

Ben je Tafelaar en ken je iemand die jij geschikt vindt als Tafelaar, dan kan je die persoon aanmelden door middel van het Potentieel Lid Aanmeld Formulier. Vervolgens krijgt een Tafel in de regio het PLAF van de aspirant Tafelaar. Bedenk hierbij goed welke informatie een Tafel zou willen ontvangen van deze voorgedragen kandidaat. Natuurlijk kun je zelf nadien contact opnemen om zijn kandidatuur bij de betreffende Tafel te motiveren. Daarna ligt zijn lot in hun handen: het is uiteindelijk aan de lokale Tafel zelf om de kandidaat wel of niet uit te nodigen. Het aanmelden van potentiële Tafelaars kan via deze link.

Commissieleden

De commissie bestaat uit:
Jordi Tan
Tom Mulder
Jule Gosschalk
Harmen Boot
Mark Meijer
Vice-President Sjoerd Perfors (voorzitter)