Hoe kunnen we helpen?

Ik heb geld opgehaald hoe komt dat bij het goede doel terecht?

We hebben specifieke afspraken gemaakt met de instanties zodat elke opgehaalde euro goed terecht komt. De Nederlandsche Tafelronde regelt dit, graag overmaken op bankrekening van de ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening
NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.

Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.

Table of Contents
Ga naar de bovenkant