Wat zijn de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde?

Hoe kunnen we helpen?

Wat zijn de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde?

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel: 

1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid; 

2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen; 

3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden; 

4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Table of Contents
Ga naar de bovenkant