Hoe werkt het Travelfund?

Hoe kunnen we helpen?

Hoe werkt het Travelfund?

Het Travelfund is een financiële tegemoetkoming vanuit de Nederlandsche Tafelronde naar Tafelrondes en/of Tafelaars die internationaal Tafelen om internationaal Tafelen te motiveren.

Vergoeding Tafelaar voor AGM of RTI-event
De NTR vergoedt per Tafelaar maximaal 2x per jaar voor internationale reizen naar een AGM van een andere associatie of RTI-event een bedrag van: € 175,-.
Wanneer meer dan 2 Tafelaars van 1 Tafelronde eenzelfde internationale reis hebben gemaakt en aanspraak doen op het Travelfund zal er maximaal 2x worden vergoed aan de eerste 2 aanvragers.

Vergoeding Tafelronde voor number- of euromeeting
De NTR vergoedt per Tafelronde maximaal 2x per jaar voor een number- of euromeeting € 100,-.

Spelregels
De Tafelronde en/of Tafelaar dient een aanvraag te doen bij de IRO. De Tafelronde of Tafelaar is verplicht een stuk te schrijven over de reis voor het magazine en dit binnen 3 weken in te dienen. Bij meerdere Tafelaars per internationaal event kan worden volstaan met een kort videoverslag voor social media. Plaatsing is niet gegarandeerd maar deel het vooral zelf om andere Tafelaars enthousiast te maken! De IRO bepaald of het budget wordt toegewezen op basis van de vastgestelde regels en het beschikbare budget.

Het Travelfund wordt altijd na de reis uitgekeerd en de penningmeester (Bernard Witte) betaald alleen na goedkeuring van de IRO (Willem Theiner). Je kunt contact met hem opnemen via iro@roundtable.nl

Table of Contents
Ga naar de bovenkant