Hoe werkt het Travelfund?

Hoe werkt het Travelfund?

Het Travelfund is een financiële tegemoetkoming vanuit de Nederlandsche Tafelronde naar Tafels en/of Tafelaars die internationaal Tafelen om internationaal Tafelen te motiveren. De opbouw van de vergoeding is sinds dit bestuursjaar aangepast naar leeftijd van de Tafelaar.

Vergoeding

De NTR vergoedt per Tafelaar maximaal 2x per jaar voor internationale reizen naar een AGM of RTI-event een bedrag van:

>35 jaar = € 75 per Tafelaar
tussen 30-35 jaar = € 125 per Tafelaar
<30 jaar + € 175 per Tafelaar

Voor een number- of euromeeting ontvangt de Tafel 1x € 100. 

Spelregels

De Tafel en/of Tafelaar dient een aanvraag te doen bij de IRO. De Tafel of Tafelaar is verplicht een stuk te schrijven over de reis voor het magazine. Bij meerdere Tafelaars per internationaal event kan worden volstaan met een kort videoverslag voor social media. 

Het Travelfund wordt altijd na de reis uitgekeerd en de penningmeester (Bernhard Witte) betaald alleen na goedkeuring van de IRO (Willem Theiner). Je kunt contact met hem opnemen via iro@roundtable.nl

Table of Contents
Ga naar de bovenkant