De districten worden bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes leden. In het bestuur worden de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vervuld. Vandaag de dag betekend dit dat vele besturen niet volledig gevuld zijn. We zijn daarom ook hard opzoek naar extra handjes voor het Districtsbestuur.

Het Districtsbestuur heeft de volgende taken:

  • het vormt een schakel tussen de Tafels, Nationale Tafelraad en het hoofdbestuur en dient als zodanig regelmatig contacten met de in het district gevestigde Tafels, respectievelijk de voorzitters daarvan, te onderhouden;
  • het stimuleert de activiteiten van de Tafels binnen het District;
  • het ziet toe op de naleving van de doelstellingen, statuten en reglementen van de Tafelronde en de besluiten van de Algemene Vergadering;
  • het verleent bijstand aan Tafels binnen het District;
  • het organiseert activiteiten ten behoeve van de Tafels binnen het District;
  • het stimuleert contacten van Tafels met serviceclubs in binnen en buitenland.

Normaal gezien betekend het actief zijn voor de Tafels in het district; een helpende hand bieden en de verbinding opzoeken door naar activiteiten te gaan een Tafel te bezoeken of een bijeenkomst te organiseren. Maar let op! We doen dit met elkaar, zie het als een extra commissie buiten jouw eigen Tafelronde.

Lijkt het jou leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Meld je dan snel aan bij jouw Districtsvoorzitter!

District Districtvoorzitter Bestuursleden
I Kevin Lamain
II Erik ten Vergert
III Jorg van Dooren*
IV Mike Frons
V Adwin Verhoeks Jule Gosschalk (Vice)
    Gerwin van Beek (Penning)
    Simon van het Slot (Secretaris)
VI Barry van Ravenhorst Frank Albrecht (Secretaris)
VII Marco Dorsman Dennis Visser (Vice)
    Hotze Richter (Pennigmeester)
VIII Jordi Tan Collin Meijer (Vice)
IX Ruud van den Beukel
X Sven Ringelberg
XI Harmen Boot Koen Coppens (Vice)
    Ben Kin (Secretaris)
XII Willem Theiner Ferdinand Bosvelt (Vice)
XIII Tjeerd Tielbeek
XIV Mark Meijer Hub Janssen (Vice)