Zaterdag 14 maart 2020

Waarde Tafelaars,

In navolging van de afgelopen gebeurtenissen rondom het COVID-19 virus wil ik jullie, namens het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde, vragen om de aanbevelingen van het RIVM op te volgen. Onze organisatie heeft het sociale aspect hoog in vaandel staan, echter is de gezondheid van onze leden en hun naasten ons allergrootste belang. Door de aanbevelingen van het RIVM raden wij jullie derhalve dan ook aan om grote bijeenkomsten tot nader orde te annuleren/op te schorten.

Het RIVM doet uitspraken over bijeenkomsten vanaf 100 personen met het dwingende advies om deze niet plaats te laten vinden. Echter vragen wij eenieder ook kritisch te kijken naar alle overige bijeenkomsten die gepland zijn en doorgang daarvan te heroverwegen. Daarbij is het gebruik van het gezond verstand het uitgangspunt. De gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diepgeworteld bij Tafelaars. Deze delen wij uiteraard; daarom gaat nu het grotere geheel, het maatschappelijk belang, voor.

Ondanks dat we als Hoofdbestuur veel waarde hechten aan sociale contacten, hebben we toch besloten onze eigen activiteiten met betrekking tot het bezoeken van Tafels en events op te schorten tot ten minste 31 maart 2020. Daarnaast zullen wij dagelijks deze overweging intern bespreken en, mede gebaseerd op de adviezen van het RIVM, eventuele wijzigingen meenemen in latere beslissingen.

Wij willen jullie erop wijzen dat, mocht het onverhoopt noodzakelijk zijn, er voor leden en oud leden een hulpfonds beschikbaar is. Gezien de economische consequenties die deze situatie met zich meebrengt is het niet ondenkbaar dat enkele van ons het financieel even zwaar te verduren krijgen.

Als laatste wil ik aangeven dat wij als Hoofdbestuur natuurlijk voor alle vragen bereikbaar zijn en daar waar nodig trachten te ondersteunen met raad en daad.

Namens het gehele Hoofdbestuur,

Aart de Boer,
Nationaal President 2019-2020 Future is NOW